یکشنبه 11 مرداد 1394

آفتابم ، آفتابای قدیم ، دو ساعت افتاب گرفتم انگار چه خبره !

پوستم قرمزه ، درد داره ، خلاصه که یه شمال رفتیم از دماقمون در اومد ، اسپیلت که یه در میون از دست اونا خاموش میشد ، غذاهام که اونقد توش سیر میریختن خوردنی نبود . ولی الان که از دور بش نگاه میکنم نباید غر زد ، خیلیم خوب بود ، به وقتای خوب و ورق بازیا  و کس خنده ها و پیاده روی های تو جنگل که فکر میکنم خوشال میشم :ِدی