دوشنبه 9 شهریور 1394

بعد از سالیان سال پیوندهای وبلاگو نگاه کردم . ینی دوستای قدیمی توشون بود که 4 سال بود هیچی ننوشته بودن . میتونم بگم بجز دو سه تاشون هیچ کدوم فعال نبودن . یکم خاطرات برام زنده شد. وبلاگای جدید گذاشتم تو لیست پیوندا که دیگه آدمهایی که دوست دارم بخونم   رو گم نکنم .

عمر این وبلاگ باید طولانی تر شه ، اینجا حالا حالاها باید چرت و پرتای منو رو دیوار خودش داشته باشه و برا من آرامش بیاره .