پنج‌شنبه 7 آبان 1394
صبح پنج شنبه خود را چگونه آغاز کردم ؟

با گوش دادن به پادکست فرار کن با بمیر .

کش و قوس میدادم به خودم که دیدم اعضای بدنم از کار افتاد و خیره ام به سقف از بی کفایتی و نامردی و بربریت تو قرن حاضر. 


پ ن : روایت یک کشتی ربوده شده ، همین چند سال قبل ، کش دار بودن روایت یک طرف و واقعی بودن هم یه طرف . شما بیا ببین که چقدر به وضوح جون آدمیزاد بی ارزشه ، عمرش که هیچ.