پنج‌شنبه 19 آذر 1394

فقط اومدم که بگم من دیشب خیلی شاش داشتم و هی تو ماشینش نفس عمیق میکشیدم و حالت روانی مناسبی نداشتم