دوشنبه 12 بهمن 1394

گفت حالت بهتره دیگه ، گفتم آره . گفت مطمئنن حال روحیتم جمع و جور کردی که روی جسمت تاثیر خوب گذاشتی . تو دلم خندیدم به حرفش و گفتم مطمئنا اینطوره . گفت آدم حالش خوب نمیشه مگر اینکه عشق بورزه به خدا و انر‍ژی بگیره ازش. آدم باید وصل شه به انرژی های خوب و پشت سر بزاره و این حرفا . اینا تو کلام هممون بلدیم ولی کیه که عملیش کنه دخترجان ، نشو مثل قبلت و خوب بمون و خدارو فراموش نکن

*مکالمه من و یک پزشک که اولین آزمایشام پیش اون بوده