سه‌شنبه 24 فروردین 1395
لباسا کمدمو دارم جمع میکنم که به استقبال فصل گرم برم. یهویی یه جیب پیدا کردم پر پسته ،خیلی خوب بود ، لبخندم تموم نمیشد