یکشنبه 19 فروردین 1397

امشب یه پیوند عمیقی بینمون حس کردم ، نمیدونم بخاطر صحبتهای مهدی بود یا واقعا اینجوری شده شرایطمون که تو مرور زمان خیلی اتفاقای خوبی برامون افتاده

در حال حاضر یه چند جا خلا عاطفی حس میکنم که دارم با در و دیوار و شهرام سر خودمو گرم کردن پرش میکنم و امیدوارم یهویی بد نشه و بالا نزنه . یکمم استرس گرونی و این چیزا رو دارم که سخت میکنه شرایط پیش رو مونو .